Polityka Prywatności

Polityka prywatności

§1.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy sklepu zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.

§2.

Administratorem Danych Osobowych jest: Horyzont, ul. Garibaldiego 4, 04-078 Warszawa.

§3.

W naszym sklepie zbieramy następujące dane osobowe:
-imię i nazwisko – podczas składania zamówienia, niezbędne do składania zamówień oraz kontaktu;
-adres zamieszkania lub adres firmy – do wysyłki zamówionego towaru;
-nr telefonu – dane służące do kontaktu w sprawie realizacji zleceń;
-adres email – poprzez email wysyłane jest potwierdzenie zamówienia oraz ewentualny kontakt;
-adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie);
-cookies – serwis wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb i umożliwienia dokonania zleceń. Można zgodzić się na to, aby dane zostały zapamiętane i mogły być bez powtórnego wpisywania używane przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzasz się na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

§4.

Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach:
-dokonując zakupu w serwisie należy podać dane służące do zidentyfikować klienta;
-rejestracja w bazie Klientów – jest dobrowolna, dane przechowywane są w bazie, aby umożliwić i ułatwić zakupy w serwisie internetowym.

§5.

Każdy użytkownik serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Każdy użytkownik serwisu ma prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu.

§6.

Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Nie przechowujemy również danych poufnych, takich jak numery kart kredytowych czy dane dostępu do konta bankowego.

§7.

Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. użytkownik serwisu ma prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu należy skorzystać z właściwych zakładek w serwisu internetowego, przesłać e–mail na adres biuro@drukarniawarszawa.eu lub listem poleconym na adres: Horyzont, ul Garibaldiego 4, 04-078 Warszawa

Korzystanie z serwisu oraz: podanie danych do fakturowania oraz danych do wysyłki (osobiście na stronie internetowej) lub do wprowadznia przez Admimistratora, jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane te będą przetwarzane w celu realizacji oraz dostawy jego zamówienia.

 

Zamawiając usługę lub produkt oświadczasz:
 

 

Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, smartfon, komputer, tablet itp.) i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego (poprzez sms, mms, połączenia telefoniczne, itp.) w rozumieniu przepisów art. 172 Ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1907). 

W przypadku braku zgody na przetwarzanie zgody, prosimy nie opłacać zamówienia oraz przesłać stosowną informację na adres biuro@studiohoryzont.pl w celu usunięcia Państwa danych w Dziale Handlowym oraz Księgowości.