Regulamin

1. Postanowienia ogólne:

 

1.1 Dane / przetwarzanie danych w celu realizacji zamówień oraz dostawy zamówionego towaru.

 

Korzystanie z serwisu oraz podanie danych do fakturowania, danych do wysyłki (osobiście lub na stronie internetowej sklepu, w korespondencji z biurem handlowym) jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu, terminami produkcji, zasadą przyjmowana i trybem realizacji zamówień oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane te będą przechowywane oraz przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz jego dostawy. Dane udostępniamy podwykonawcom bez których realizacja zamówień nie mogłaby odbyć się w trybie ekspresowym z bezpłatną dostawą. Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na przetważanie danych w celu realizacji zamówienia, prosimy o stosowną informację na adres: biuro@studiohoryzot.pl oraz wybór innej opcji realizacji zamówień (w trybie standardowym - w wyższej cenie oraz dłuższym terminiem realizacji i płatną dostawą).  

W przypadku braku zgody na przetwarzanie i gromadznie danych (dane gromadzone są na serwerze w wersji elektronicznej), prosimy nie opłacać zamówienia oraz przesłać stosowną informację na adres biuro@studiohoryzont.pl w celu usunięcia Państwa danych w Dziale Handlowym oraz Księgowości. Dane do fakturowania oraz historia zamówień zrealizowanych gromadzone są przez okres 5 lat zgodnie z wymogami Ministerstwa Finansów.

 

1.2

Właścicielem i Administratorem serwisu jest firma Horyzont z siedzibą ul. Grzybowska 4, 00-078 Warszawa, NIP 113-106-10-95 zwany dalej jako "Administrator", "Usługodawca", "Drukarnia", Studio s64.pl"

1.2 W Regulaminie zawarte są:

a) warunku korzystania z serwisu

b) warunki przyjmowania zleceń

c) zasady dotyczące zarządzania kontem, danymi klienta

d) warunki reklamacji

e) zasady realizowania dostaw

f) odpowiedzialność drukarni

 

2. Warunki korzystania z serwisu

 

2.1 Korzystanie z serwisu on-line oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz terminów realizacji produkcji 

2.2 Z usługi mogą korzystać wyłącznie osoby prawne.

2.3 Aby skutecznie złożyć zamówienie należy się zarejestrować lub zlecić rejestrację administratorowi Drukarni.

2.4 Dane wprowadzone przez Administratora lub wprowadzone samodzielnie można zmienić po zalogowaniu

 

2.5 Korzystanie z serwisu lub realizacja (składanie zamówień) przez Dzieł Handlowy równoznaczna jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz ich wykorzystaniem do celu realizacji zamówienia oraz jego dostawy.

3. Zamówienia

 

 

3.1 Zamówienia mogą składać klienci posiadający konto w serwisie. Wprowadzenie danych oraz "zakup" przez stronę internetową jest równoznaczne z zamówieniem usługi.  Zamówienia można składać także przez Dział Handlowy, wymaga to jednak podania danych i założenia konta przez Administratora Drukarni. Każdy produkt ma swoją określoną specyfikację podaną w karcie produktu oraz na potwierdzeniu zamówienia - dokumencie pro-forma. Druk produktów jest pełnokolorowy jedno lub dwustronny (4+0 lub 4+4). Drukarnia dostarcza produkty drukowane w palecie CMYK, druk w palecie Pantone nie jest możliwy.

3.2 Czas realizacji zamówienia rozliczany jest od momentu skompletowania zamówienia (zaksięgowania wpłaty Zamawiającego oraz finalnej akceptacji plików).

3.3 Aby Drukarnia mogła rozpocząć proces weryfikacji plików należy:

- wgrać plik do zamówienia (lub przesłać go do Drukarni)

- dokonać płatności (przelewem na konto, przez Paypal, Przelew24)

3.4 Dla przedsiębiorstw które nie korzystają z bankowości internetowej, możliwe jest wygenerowanie dokumentu pro-forma, w tym celu Zamawiający powiniem podać dane :

- adres siedziby firmy

- numer NIP

- adres dostawy zamówienia

3.5 Numer rachunku bankowego Drukarni

dla przelewów krajowych:

Horyzont : 88 1030 0019 0109 8530 0020 4373

dla przelewów zagranicznch:

Horyzont: CITIPLPX 88 1030 0019 0109 8530 0020 4373

3.6 Terminy realizacji zamówień

Zamówienia standardowe, realizujemy w terminach podanych na stronie internetowej. Każdy produkt ma przypisany termin realizacji. Termin realizacji rozliczany jest od dnia skomletowania zamówienia (poprawnej weryfikacji pliku lub akceptacji pliku oraz zaksięgowania wpłaty za zamówienie). Dzień akceptacji oraz księgowania jest dniem zerowym.

Zamówienia, które nie są dostępne w serwisie internetowym i ich realiazacja odbywa się poza systemem online, dostarczane są w terminach ustalanych indywidualnie.

Drukarnia zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji / dostawy zamówionej pracy o 2 dzień robocze, bez podania przyczyny.

 

3.7 Drukarnia zasrzega dobór urządzeń drukujących do wielkości zamawianego nakładu. Techniki druku które oferowane są w Drukarni to offset cyfrowy do formatu B2 (HPI) - wszyskie nakłady do 500 sztuk, oraz offset (H-UV), do formatu B1 - powyżej 500 sztuk. Drukarnia zastrzega, że w przypadku różnych urządzeń drukujących, jak również w zależności od użytych podłoży druku oraz uszlachetnień (papier powlekany, papier niepowlekany, tworzywa sztuczne, lakierowanie, foliowanie) mogą wystapić drobne różnice kolorystyczne, które nie wynikają z błędu w sztuce drukarskiej, a jedynie specyfiki techniki druku (konkretnego urządzenia drukującego). Różnice kolorystyczne mogą także wystąpić, w przypadku plików, które Zamawiający wygenerował w oprogramowaniu typu Corel, Canva, programy biurowe itp. ( które nie pochodzą z pakietu Adobe), w których nie jest możliwe poprawne ustawienie exportu pliku oraz profilu Drukarni. Różnice kolorystyczne mogą również wynikać z rodziaju użytych farb, lakierów których wymaga technika druku, a które nie są ujętę w specyfikacji produktu. W przypadku braku dostarczenia wzorca kolorystycznego przez zamawiającego (zaakceptowany proof cyfrowy wysłany na adres Drukarni), ewentualna rozbieżność kolorystyczna pomiędzy pracą wydrukowaną, nie może być powodem do reklamacji. Drukarnia wykonuje proof do każdego arkusza, jednak w przypadku kolorystyki składowej z CMYK zastrzega sobie prawo do drobnych robieżności kolorystycznych pomiędzy wzorcem a materiałem końcowym. Drukarnia zastrzega również, ze w przypadku dodruku prac wcześniej realizowanych przez Drukarnię, nie jest możliwe uzystanie 100 % zgodności kolorystycznej (ze względów technologicznych), pomiędzy wcześniejszą realizacją oraz jej dodrukiem.

 

3.8 Wysyłka towaru

Drukarnia nie wysyła towaru z odroczonym terminem płatności ani za pobraniem, chyba że stanowi o tym odrębna umowa. Zamówienia dostarczane są bezpłatnie na terenie całej Polski, w myśl zasady, 1 zamówienie (1 nakład) - 1 bezpłatna dostawa. Wysyłka zrealizowanych zamówień odbywa się wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej, w dni robocze z wyłączeniem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy. Przesyłki dostarczane są zawsze na następny dzień roboczy po zrealizowaniu zamówienia przez Drukarnię.  Termin wysyłki zamówienia to zwyczajowo 24 godziny (99 % wysyłek) do maksymalnie 72 godziny (w przypadku niesprzyjających warunków drogowych, katastrofach drogowych, błędów automatycznego oprogramowania sortowni, przypadkach losowych i innych na które Drukarnia nie ma wpływu). Wysyłka bezpłatna dotyczy tylko terenu Polski, opłata za wysyłkę na ternie Unii Europejskiej fakturowania jest osobno i może mieć miejsce tylko po jej opłaceniu i uzgodnieniu szczegółów dostawy z Drukarnią. Zamówienia realizowane w Drukarni, które mają być dostarczane poza Polską, z stawką zerową vat wyceniane są indywidualnie i muszą być zrealizowane przez Dział Handlowy Drukarani. 

Wysyłka realizowana jest jednorazowo, w przypadku braku możliwości dostarczenia przesyłki z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i ponownego jej dostarczenia Zamawiający opłaci dodatkowo powtórną dostawę i koszty z nią związane. W przypadku niepodjęcia przesyłki i  jej zwrotu do magazynu Drukarni, Zamawiający opłaci koszt związany z jej zwrotem. W przypadku odmowy odbioru przesyłki oraz konieczoności jej magazynowania w Drukarni (do czasiu ponownego odbioru) Zamawiający opłaci koszt jej ponownej wysyłki oraz dodatkowy koszt za magazynowanie, w wysokości 18 zł netto za każdy rozpoczęty dzień magazynowania.

Drukarnia zastrzega, że nie odpowiada za nieterminowe dostraczenie przesyłki przez firmę kurierską oraz nie pośredniczy w składaniu reklamacji na termin dostawy przesyłki pomiędzy klientem końcowym a firmą kurierską.

3.9 Realizacja zamówień

Zamawiający zobowiązany jest do przesłania poprawnego pliku do druku zgodnego ze specyfikacją Drukarni. Przesłanie pliku do druku, do którego Drukarnia nie ma zastrzeżen uznaje się za zaakceptowanie pliku do jego produkcji. W przypadku kiedy pliki generowane są w studio graficznym Drukarni, Zamawiający zobowiązany jest do akceptacji do druku przedstawionego pliku graficznego. Ze względu na technologię produkcji, zamówienia które są już realizowane nie mogą być wstrzymane ani anulowane. W przypadku rezygnacji z zamówienia w trakcie przygotowania materiałów do druku, składu, montaży, przygotowania projektu (przed rozpoczęciem produkcji) Zamawiający pokryje koszt prac które zostały już wykonane, bez względu na akceptację wykonanej formy graficznej.

Rezygnacja z zamówienia po wykonanych podglądach oraz weryfikacji plików przez Dział DTP.

Zamawiający ma prawo do rezygnacji z zamówienia do momentu akceptacji do druku, jednak w przypadku rezygacji po wykonaniu podgladów pracy, sprawdzenia i weryfikacji poprawności przez dział DTP pokryje koszt obsugi zamówienia przez studio graficzne w wysokości : 

- dla zamówień jednostronnych (ulotki, plakaty, kalendarze plakatowe, kalendarze planszowe) w wysokości 68 zł + vat / za każdy otrzymany podgląd pracy (dotyczy sytuacji korygowania plików przez zamawiającego i przesyłania ich do ponownej weryfikacji)

- dla zamówień wielostronnych (broszury, katalogi, kalendarze itp składające się z więcej niż 1 strony) w wysokości 140 zł + vat / za każdy otrzymany podglad (dotyczy sytuacji korygowania plików przez zamawiającego i przesyłania ich ponownie do weryfikacji).

 

4. Reklamacje

 

4.1 Reklamacje można złożyć za pośrednictwem konta w serwisie intenetowym logując się na swoje konto lub przesłać bezpośrednio na adres: biuro@studiohoryzont.pl Drukarnia przyjmuje również reklamacje w formie pisemnej, listem poleconym na adres siedziby w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 87.

4.2 Warunku zgłaszania reklamacji:

Zgłaszając reklamację Zamawiający powinien zawsze posługiwać się danymi umożliwiającymi jego identyfikację podając nazwę firmy lub adres email i numer zamówienia, którego reklamacja dotyczy. Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności. W przypadku zgłoszenia reklamacji niezbędne jest uzupełnienie informacji w opisie niezgodności. Reklamacje bez odpowiedniego opisu niezgodności nie będą mogły być rozpatrzone i zostaną odrzucone. W przypadku niezgodności ilościowej, po potwierdzeniu niezgodności ilości Drukarnia dostracza brakującą ilość zamówionego towaru, nie zwraca jednak równowartości wynikającego z różnicy zamówionego i dostarczonego towaru. W przypadku reklamacji jakościowego, Drukarnia dostarcza wadliwy towar ponownie (po otrzymaniu zwrotu wadliwego oraz zakwalifikowaniu reklamacji jako zasadnej).

4.3 Zwroty reklamowanego towaru.

W celu sprawdzenia zasadności reklamacji, każda reklamowany towar musi być zwrócony do Drukarni. Zwroty należy kierować na adres: Horyzont : Garibaldiego 4p. 180. Warszawa, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

4.4 Termin rozpatrzenia reklamacji nie jest dłuższy niż 14 dni. Odpowiedź na reklamację przesyłane są w formie pisemnej na adres email Zamawiającego.

4.5 Warunki składania reklamacji na przesyłki (uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu)

4.6 Widoczne uszkodzenie / całkowita lub częściowa utrata towaru

W momencie odbioru przesyłki należy zapoznać się z jej jakością, czy opakowanie zbiorcze nie jest naruszone. Zastrzeżenia dotyczące uszkodzeń podczas transportu należy odnotować niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i sporządzić w obecności kuriera sporządzić stosowny protokół szkody. W przypadku uszkodzenia przesyłki Zamawiający lub odbiorca zobowiązany jest do pozostawienia całości uszkodzonego towaru do dyspozycji Drukarni, do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego. W przypadku reklamacji na wady towaru lub jego utratę powstałą podczas transportu, niezbędne jest dostarczenie protokołu szkody sporządzonego w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej.

4.7 Z uwagi na specyfikację maszyn produkcyjnych oraz procesu druku dopuszczalne są następujące parametry tolerancji produkcji:

      a. przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki: tolerancja do 2 mm,
      b. przy falcowaniu i bigowaniu (odchylenie złamu od nominalnej linii jego usytuowania): tolerancja do 1 mm,

      c. przy perforacji (odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania): do 1 mm,

      d. przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych: tolerancja do 0,2 mm,
      e. różnice ilościowe i jakościowe zamówienia: nieprzekraczające + / - 5% zamówienia,
      f. przy lakierowaniu UV wybiórczym - pasowanie rysunku i warstwy lakieru: tolerancja do 1 mm.

4.8 Opóźnienia w doręczeniu przesyłki.

Odbiora zobowiązany jest do zaznaczenia tego faktu na liście przewozowym, w obecności kuriera, wymagane jest podanie daty i godziny doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia. W przypadku odmowy odbioru przesyłki przez Zamawiającego przesyłka zwracana jest do Drukarni na koszt Zamawiającego. Drukarnia zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za straty jakie Zamawiający poniesie z tytułu opóźnienia w realazacji dostawy lub z tytułu utraty części / całości towaru na skutek zniszczenia w trakcie transportu. Drukarnia zastrzega sobie prawo do zmiany terminu dostawy, w sytuacji awarii, nagłych zdarzeń losowych, katastrof, bez podania przyczyny. Drukarnia informuje, że termin standardowy termin dostawy to 1 dzień roboczy, jednak z uwagi na logistykę w firmach świadczących usługę dostawy (GLS, Fedex, Schenker UPS) termin ten może wynieść 3 dni robocze, w takich przypadkach reklamacje z tytułu dostawy nie będą rozpatrywane.

 

4.8 Kolorystyka prac

W przypadku dodruku prac, które były wcześniej realizowane w Drukarni, ze względów technologicznych Drukarnia nie gwarantuje 100% powtarzalności kolorystycznej dla wszystkich produktów.  Reklamacje na odstępstwa kolorystyczne, które mogą wystąpić w każdej pracy, ze względu na np. rodziaj surowca, uzycie uszlachetnień, rodzaj urządzenia drukującego, technikę druku, (jeżeli nie są one rażąco odbiegające od wzorca kolorystycznego proof), nie będą mogły być uwzględniane jako reklamacje zasadne. W przypadku druku, który realizujemy pierwszy raz, Drukarnia wzoruje się na wzorcu kolorystycznym typu Proof cyfrowy. Wzorzec ten jest wydrukiem, na którego podstawie dokonywana jest ocena poprawności zadruku arkuszy, nie jest to jednak cyfrowa kopia elektroniczna, w związku z tym mogą wystąpić różnice kolorystyczne pomiędzy wzorcem proof a produktem końcowym. Reklamacje z tytułu różnic pomiędzy elektronicznym zapisem cyfrowym (na moniotorze), ze względu na rodzaj zapisu pliku oraz kalibracji monitorów, będą roztrzygane jako bezzasadne. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności kolorystyczne pomiędzy proofem a wydrukiem końcowym, jeżeli nie odbiegają one w sposób drastyczny od wzorca kolorystyczengo proof. Dopuszcza się odstępstwa od wzorca kolorystycznego na poziomie 3-4 % każdego z kanałów CMYK, tzn, osobno dla C, M, Y, K. Reklamacje z tytułu kolorystyki prac, rozsrzygane są bez obecności Zamawiającego, na podstawie protokołu rozbieżności, opisanym przez Zamawiającego. Bez pismenego protokołu rozbieżności kolorystycznej lub złożone na podstawie obrazu na monitorze, z pominięciem Proofa cyfrowego będą rozpatrywane jako bezzasadne. Jedynym wiarygodnym dokumentem w tego typu rozstrzygnięciam może być protokół rozbieżności oraz proof cyfrowy. W przypadku braku dostarczenia wzorca kolorystycznego przez Zamawiającego, ewentualna rozbieżność kolorystyczna pomiędzy pracą wydrukowana wcześniej a pracą bieżącą, nie może być powodem do złożenia reklamacji ze względu na rozbieżności kolorystyczne.

 

 

5. Pliki produkcyjne, akceptacja plików z błędami.

 

Zamawiający może zaakceptować pliki z błędami, pliki niezgodne ze specyfikacją, pliki niezgodne z wymogami produkcyjnymi. Akceptacja plików z zastrzeżeniami lub plików z błędami (niezgodnego ze specyfikacją Drukarni) i przekazanie akceptacji do druku oznacza zgodę na realizację z błędami i tym samam zamówienie takiego nie podlega reklamacji.

 

6. Rozwiązanie umowy / zamówienia

 

Po akceptacji pliku do druku lub w przypadku przesłania gotowego pliku, który jest zgodny ze specyfikacją Zamawiającemu nie przysługuje prawo od odstąpienia od umowy / zamówienia, albowiem przedmiotem umowy / zamówienia jest rzecz wyprodukowana według indywidualnej specyfikacji, mająca indywidualne cechy, służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb, wykonana zgodnie z indywidualnym projektem Zamawiającego lub na jego zamówienie. Zamówienie / umowę można anulować lub rozwiązać bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów tylko do momentu kiedy Drukarnia nie wykonała żadnych czynności przy realizacji zamówienia. Zawartość witryny internetowej sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego (pełni jedynie rolę informacji handlowej), a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient, składając zamówienie, składa ofertę kupna zamawianych przedmiotów, zgodnie z informacją o produkcji i jego specyfikacją. Ceny produktów na stronie serwisu są poprawne, jednak w przypadku omyłki liczbowej pisarskiej (błędnej ceny podanej na stronie serwisu) Drukarnia ma prawo do korekty ceny (o czym poinformuje Zamawiającego, przed rozpoczęciem produkcji). W przypadku braku akceptacji ze strony Zamawiającego na korektę błędu na stronie, wpłacone środki zostają zwrócone, a zamówienie anulowane, bez dodatkowych kosztów. Drukarnia zastrzega, że w przypadku anulowania zamówienia nie ponosi żadnych kosztów, które mógł ponieść Zamawiający. Sytuację taką Drukarnia zastrzega ze względu na dużą ilość danych serwisu i możliwość błędu pisarskiego podczas tworzenia baz danych. Zamawiający oświadcza, ze zapoznał się z tą informacją i ze w przypadku anulowania realizacji zamówienia (bez względu na jego opłacenie) nie będzie wnosił o zadośćuczynienie.  

 

 

7. Materiały do druku

 

7.1 Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za treści powielane w materiałach Zamawiającego, przesłanych do druku.

7.2 Drukarnia nie dokonuje korekt treści / sprawdzania / weryfikacji zawartości w plikach przesłanych przez Zamawiającego. Sprawdzeniu podlegają wyłącznie, zgodność za zamówieniem:

- format pracy

- kolorystyka CMYK

- spady

- rozdzielczość (graniczna 140 dpi)

7.3 Materiały do druku powinny być przygotowane wg określonej przez Drukarnię specyfikacji. Drukarnia nie ponowi odpowiedzialności za błędy w przygotowaniu pliku lub przygotowanie do druku zgode ze specyfikacją innej drukarni.  Specyfikacja produkcyjna znajduje się na stronie internetowej Drukarni.

 

8. Zakres odpowiedzialności

 

Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za:

- wydruk prac błędnie przygotowanych względem ich treści

- wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym, w których Zamawiający nie zdecydował się na korekty Drukarni

- wydruk prac zaakceptowanych przez Zamawiającego, zawierające błędy

- opóźnienia w terminie realizacji / w terminie dostawy

- roszczenia z tytułu praw autorskich

 

9. Prawa autorskie do projektów graficznych generowanych w studio graficznym Drukarni

 

9.1 Zamawianie projektów graficznych do produkcji realizowanych w Drukarni może odbywać się przez stronę internetową Drukarni lub bezpośrednio przez Dział Handlowy Drukarni.

W przypadku samodzielnego zamówieniu projektu graficznego przez stronę internetową należy zamówić jednocześnie konkrenty produktu / nakład druku do którego projekt graficzny będzie wykonywany. Drukarnia nie oferuje projektów graficznych bez odpowiedniego zamówienia nakładu druku do tego projektu. Drukarnia (jeżeli nie mówi o tym inna umowa) nie przekazuje Zamawiającemu plików graficznych ani praw autorskich do wykonanych prac. Dotyczy to również projektów z wykorzystaniem zdjęć z banku zdjęć lub projektów ze zdjęciami z archiwum Drukarni. Użycie w projekcie dodatkowych elementów takich jak : zdjęć / rysunków / grafik nie jest jednoznaczne z nabyciem praw autorskich (Drukarnia nie przekazuje praw do ich użycia), ich fakturowanie oznacza jedynie że takie zostały w danym projekcie użyte.

9.2 Zamawiający nie ma prawa do wykorzystania projektów graficznych we własnym zakresie, innym niż przypisanym do zamówionego nakładu druku. Dotyczy to zarówno całości jak i fragmentu drukowanego projektu. Zabronione jest wyodrębnianie fragmentu projektu lub jego składowych elementów graficznych i używanie go w celu dalszej obrócki i powielaniu na jakikolwiek nośnik reklamowy.

9.3  W przypadku otrzymania podglądu plików projektu do akceptacji, Zamawiający może jedynie potwiedzić lub odrzucić plik / zaakceptować do produkcji. Zabronione jest jego archiwizowanie w celu późniejszego przetworzenia i powielania.  Zamawiającemu nie przysługuje prawo do kopiowania, powielania, użyczania, przekazywania innym podmiotom, w celu dalszej obróbki lub powielania na jakimkolwiek polu eksploatacji.

9.4 Pliki graficzne wygenerowanie w studio graficznym Drukarni pozostają własnością Drukarni. W przypadku zakupu praw autorskich przez Zamawiającego, Drukarnia wystawi fakturę vat na dowód przeniesienia tych praw. Zamawiający nabędzie prawa autorskie do projetków dopiero po zaksięgowaniu wpłaty za ich przeniesienie na koncie Drukarni. 

9.5 Za wykorzystanie plików generowanych w studio graficznym Drukarni przez Zamawiającego lub inne osoby / osoby prawne, Drukarnia wystawi fakturę vat za ich wykorzystanie. Koszt opłaty za wykorzytanie plików Drukarni przez Zamawiającego zostanie ustalone indywidualnie, w zależności od nakładu prac poniesionych przez Drukarnię.

 

10. Portfolio Drukarni

 

Zamawiający wyraża zgodę na publikowanie przez drukarnię zdjęć gotowej produkcji lub plików graficznych przekazanych przez Zamawiającego do druku. Zamawiający wyraża zgodę na publikację swoich zamówień w portfolio Drukarni, jako przykłady realizcji ukazującej różnorodność oraz możliwości produkcyjne Drukarni. Jednocześnie oświadcza, że posiada prawa na jej wyrażenie (dotyczy prezentowania grafik, haseł, tekstów, wizerunku osób w materiałach przekazanych do druku). Zamawiający oświadcza, że z tego tytułu nie będzie miał żadnych roszczeń. 

 

11. Zmiany w Regulaminie

 

Drukarnia zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez podania przyczyny.  W przypadku realizacji zamówień poza systemem on-line, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się  i akceptuje niniejszy Regulamin. Opłacenie zamówienia on-line lub składanego przez Dział Handlowy oznacza akceptację Regulaminu. Zamawiający akceptuje terminy realizacji na stronie oraz oświadcza, że zaspoznał się ze wszystkimi informacjami zawartymi na stronie internetowej Drukarni.