Reklamacje

Reklamacje przyjmowane są zgodnie z Regulaminem w formie pisemnej. W przypadku uszkodzenia przesyłki w czasie transportu, niezbędne jest uzyskanie od Przewoźnika protokołu zniszczenia / uszkodzenia przesyłki w trakcie transportu. Prosimy o sprawdzenie stanu Państwa przesyłek w momencie odbioru. Bez tego dokumentu, nie będzie możliwe zgłoszenie tej sytuacji u Przewoźnika świadczącego usługę transportu i tym samym spowoduje brak podstaw do uznania Państwa reklamacji. 

Sytuacje takie zdarzają się niezmiernie rzadko, należy jednak zwrócić uwagę na jakość zewnętrznego opakowania i w przypadku jego uszkodzenia zgłościć sprawę kurierowi.

Inne powody reklmacji:

1. Dostawa

- brak dostawy

- opóźnienie dostawy przekaczające termin regulaminowy

2. Niezgodność z zamówieniem

- kolokorystyka znacznie odbiegająca od wydruku Proof

- niepoprawna gramatura

- niepoprawne przycięcie

- niepoprawne bigowanie

- niepoprawne uszlachetnienie

- niepełny nakład

- opóźnienie dostawy przekaczające termin regulaminowy

- plik inny niż przesłany do druku lub zaakceptowany